Není chlorella jako chlorella aneb v čem tkví síla dezintegrace

Není chlorella jako chlorella aneb v čem tkví síla dezintegrace

Není chlorella jako chlorella aneb v čem tkví síla dezintegrace

O tom, že Chlorella Aktif (Fresh) je jednou z nejzdravějších potravin jste již asi slyšeli. Ovšem její energie, síla a jedinečnost se ukrývá nejenom v řase samotné, ale především v jejím buněčném jádru. Výjimečné účinky získáváme díky dezintegraci. Dnešní článek nám napoví, v čem spočívá unikátnost této zelené potraviny, jak je zpracovávaná a co se skrývá pod pojmem "dezintegrace".

S pojmem dezintegrace se často setkáváme na obalech nebo v reklamních letácích. Ve stručnosti bychom mohli říci, že se jedná o proces narušení buněčné stěny tak, aby byla zachována pozitivní hodnota buněčného jádra. Pro náš organismus je nejdůležitější stravitelnost a vstřebatelnost, tedy vlastnosti, které se díky dezintegraci výrazně zvyšují.

ořech, dezintegraceKaždou jedinečnou buňku Chlorelly můžeme přirovnat k vlašskému oříšku s velmi tvrdou skořápkou. Pouze díky rozlousknutí skořápky získáme chutný oříšek. Pokud se nám nepovede skořápku ideálně odstranit, může se stát, že si o kus skořápky ulomíme zub. Podobnou paralelu využijeme i v případě dezintegrace Chlorelly pyrenoidosy. Zuby si sice nevylámeme, ale nerozrušená řasa projde naším trávicím ústrojím bez kvalitního vstřebání. Nezískáme tedy cenné látky, jakými jsou vitamíny, minerály, karoteny, chlorofyl, enzymy či aminokyseliny.

V obchodech a internetových e-shopech se velmi často setkáváme s Chlorellou, která neprošla procesem dezintegrace. Její výživová hodnota je oproti dezintegrované Chlorelle zanedbatelná a prakticky nám jen mechanicky vyčistí střeva. Naopak využitelnost dezintegrované zelené potraviny dosahuje více než osmdesáti procent.

Jak vlastně probíhá ona dezintegrace?

Jak už jsme si uvedli výše, tak "dezintegrace" v podstatě znamená změnu struktury buňky. V případě Chlorelly Aktif (Fresh) se jedná o porušení buněčné stěny tak, abychom dostali do našeho organismu co nejvíce cenných látek. Hodnotu dezintegrace klasifikujeme jednak v závislosti na stupni samotného rozrušení, ale také na použitých způsobech a technologiích. Nemusíme dodávat, že záleží také na šetrném postupu, rychlosti a na technologické kvalitě.

Dezintegrovaná chlorellaPro dezintegraci Chlorelly pyrenoidosy využíváme hned několik technických řešení, které dělíme na metody fyzikální, chemické, mechanické a biotechnologické. Fyzikální metody jsou charakteristické tím, že na buněčnou stěnu působí teplem, mrazem, ultrazvukovým nebo ionizující zářením. Například metoda termické hydrolýzy je charakteristická pomalým předehříváním a stálým zvyšováním tlaku. Uvolněním tlaku a zchlazením dochází k dezintegraci.

STEAM je nejšetrnější metodou dezintegrace Chlorelly pyrenoidosy 

Mezi fyzikální metody dezintegrace řadíme i tzv. metodu STEAM neboli sprejové sušení. STEAM znamená v překladu "pára". A právě speciální výparník, společně s mikroskopickým narušením buněk představují zázračné tajemství této metody. Tento postup, kdy dochází za pomoci zvyšující se teploty pro sušení, tzv. mžikového odpaření a tlaku vzduchu k dezintegraci, je standardně využíván i u dalších výrobků, náchylných k sušení při vyšších teplotách, třeba v případě léčiv nebo potravin. STEAM je jedním z nejčastěji využívaných řešení, protože zaručuje vstřebatelnost vyšší než osmdesát procent.

Chemické metody dezintegrace Chlorelly pyrenoidosy jsou vytlačovány šetrnějšími fyzikálními a mechanickými postupy. Tato řešení využívají pro dezintegraci spolupráci dalších látek, třeba alkalických rozpouštědel, solných nebo vodných roztoků.

Průběh mechanických způsobů dezintegrace je úzce spjat s jemným mletím či drcením pevných složek Chlorelly. Obecně lze říci, že díky tomuto postupu dochází k povrchové dezintegraci a postupné vstřebatelnosti zelené potraviny. Drobnou vadou na kráse mechanického rozrušení se stává možnost následné oxidace a znehodnocení vzduchem.

Metoda Dyno Mill změnila svět dezintegrace

Dezintegrovaná chlorellaAsi nejznámější zařízení na dezintegraci Chlorelly pyrenoidosy se jmenuje Dyno Mill neboli horizontální perlový mlýn pracující na principu mlecího síta a mlecí komory. V dnešní době jsou tato zařízení rozšiřována o urychlovací akcelerátory, díky nimž dostáváme kvalitnější a šetrnější dezintegrovanou Chorellu. Sterilace mlecí komory proti chemickému, fyzikálnímu a biologickému znečištění je samozřejmostí. Perlové laboratorní mlýny můžeme dnes nalézt nejenom v samotných lékařských zařízeních, ale i v potravinářském či chemickém průmyslu.

Mezi další mechanické způsoby rozrušení obalu buňky řadíme použití metod X-press a French press. Novinkou je poté oscilační kulový mlýn, pracující na principu radiálního nebo též paprskovitého kmitání.

V neposlední řadě bychom měli zmínit i takzvané biotechnologické metody dezintegrace, které pro dezintegraci Chlorelly využívají služeb mikroorganismů či biologických látek, které šetrně rozruší buněčnou stěnu. Příkladem může být používání celulázy, tedy enzymu, jenž je znám pro svůj mimořádný vliv na náš trávicí systém, a který dodává našemu organismu tak potřebnou energii.

Při výrobě Chlorelly Aktif (Fresh) využíváme metody sprejového sušení, známé též pod označením STEAM. Z výše uvedeného srovnání je zřejmé, že právě tento postup nám zaručuje získání nejšetrnější dezintegrované Chlorelly pyrenoidosy. Dostaneme tedy nejenom dobře stravitelnou surovinu, ale i potravinu plnou neocenitelných živin, vitamínů i minerálů.

Vůbec se nemusíme obávat vědeckého a technologického pokroku. Naopak. Pokrok v kombinaci s osvědčenými zelenými potravinami, které reprezentuje Chlorella Aktif (Fresh) nám zajistí vitalitu, zdraví a energii!

Už víte, proč si vybrat dezintegrovanou Chlorellu Aktif (Fresh)?

Petr Hornišer

Další zajímavé články najdete v části Zajímavosti o zelených potravinách.

Koupit produkty v E-shopu.

Ječmen Aktif (Fresh) Chlorella Aktif (Fresh) Chlorella Ginkgo Aktif (Fresh) Spirulina Aktif (Fresh)
Ječmen Aktif (Fresh)
Mladý ječmen
Chlorella Aktif (Fresh)
Chlorella pyrenoidosa
Chlorella Ginkgo Aktif (Fresh)
Chlorella pyrenoidosa
Spirulina Aktif (Fresh)
Spirulina platensis
Ječmen Green ways Chlorella Green Ways
Ječmen Green Ways
Mladý ječmen
Chlorella Green Ways
Chlorella pyrenoidosa
KOMPLETNÍ NABÍDKA - Zelené potraviny, knihy o zelených potravinách, CD, DVD a doplňkové zboží

Affiliate

TOPlist