Enzymy představují život

Enzymy představují život

Enzymy představují život

A to doslova. Bez enzymů nebo-li jedinečných organických molekul, které se podílejí na téměř všech biochemických procesech v tělech organismů, by i šťáva ze zeleného ječmene byla pouhou tekutinou, která bez účinku projdou naším tělem. Žádné vitamíny, minerály, živiny či aminokyseliny by bez enzymů nemohly plnit své funkce. Je tak jasné, že bez enzymů by nemohl fungovat veškerý život na naší planetě.

Co je to vlastně enzym?

Enzym je organickou molekulou s významným podílem bílkovinné složky. Zásadní vlastností enzymů je fakt, že se starají o chemické a biochemické reakce v našem těle. Také by se dalo říci, že fungují jako katalyzátor. To znamená, že při zachování rovnováhy v těle, zvyšují rychlost chemických reakcí. Takovéto reakce probíhají pouze při zachování určitých vlastností, respektive teploty či pH.

Vyšší teplota než 45 °C ničí všechny živé enzymy

Objev tak nesmírně důležitých látek nastal až na přelomu 19. a 20. století, přičemž ještě v roce 1930 byla rozpoznána pouhá třicítka enzymů. Dnes známe tisíce druhů těchto nesmírně prospěšných látek. Jak už jsme si uvedli výše, tak enzymy jsou nesmírně citlivé na teplo. Přestože jsou enzymy při vyšší teplotě aktivnější, což poznáváme například při nemoci, kdy naše tělo zvyšuje aktivaci enzymů a tím urychluje i regeneraci, nesmí teplota přesáhnout 45 °C. To je bod, při němž dochází k zániku všech enzymů. Dodáváme-li našemu tělu tepelně upravenou stravu, je její enzymatická hodnota nulová.

Zelený start se zelenými potravinamiPřestože tepelně upravená strava neobsahuje žádné enzymy, díky enzymům vyloučeným tělem, může být i tato potravina rozložena na životně důležité látky. Z uvedených slov vyplývá, že enzymy jsou nesmírně důležité při trávicích procesech. Respektive v době, kdy naše tělo potřebuje štěpit proteiny, cukry či tuky na jednotlivé látky nebo je využít k přeměně na energii. Čím méně enzymů přijímáme v naší potravě, tím větší množství minerálů a energie musí náš organismus vyvinout, aby vytvořil nové enzymy. To vše vede k úbytku enzymů v dalších částech našeho těla. Nastávají tak problémy s metabolismem, únava, obezita, snižování imunity, atd.

Zelené potraviny představují jedinečný zdroj enzymů

Množství enzymů, které s přibývajícími lety ztrácíme, můžeme však velice jednoduše získat, budeme-li konzumovat potraviny bohaté na enzymy. Ideální stravou bohatou na enzymy se stávají zelené potraviny, především pak mladý ječmen.

Je vědecky prokázáno, že mladý ječmen obsahuje více než dvacítku enzymů, přičemž další se v této zelené potravině stále odhalují. Ve šťávě ze zeleného ječmene tak můžeme například v hojném množství najít tyto enzymy: superoxiddismutáza (SOD), cytochromoxidáza, kataláza, oxidáza, transhydrogenáza, peroxidáza a další. Pojďme si tyto enzymy představit…

Enzymy v mladém ječmeni bojují s civilizačními chorobami

Asi nejznámějším enzymem je již výše zmíněný superoxiddismutáza, nazývaný také zkratkou SOD. SOD zabezpečuje rychlé zničení volných kyslíkových radikálů, které jsou produkovány během metabolických procesů. Nadměrné množství kyslíkových radikálů narušuje ochranné mechanismy našeho těla a vede ke vzniku aterosklerózy, alzheimerovy choroby či dalších onemocnění, včetně rakoviny.

Kataláza, jak již z názvu vyplývá, působí jako katalyzátor a rozkládá peroxid vodíku na vodu a kyslík. Kataláza je mimo jiné také zástupcem antioxidačních enzymů, což znamená, že účinně zabraňuje oxidačnímu stresu, čímž poskytuje buňkám dokonalou ochranu. Zajímavý výzkum přišel z univerzity Johannese Gutenberga v Mainzu. Chemici a biologové zjistili, že kataláza nebojuje pouze proti oxidačnímu stresu, ale také proti šedivění vlasů. Velké množství peroxidu vodíku totiž zabraňuje melaninu, vytvořit barvu a pigment našim vlasům. Bez působení katalázy vzniká již zmíněný oxidační stres, který vede ke vzniku nejrůznějších civilizačních chorob, včetně únavových syndromů, srdečních onemocnění, parkinsonovy nemoci či aterosklerózy. Velký výskyt nezničené katalázy předurčuje zelené potraviny, zvláště pak mladý ječmen, k preventivnímu boji proti těmto nemocem.

Šetrné zpracování mladého ječmene stojí za jeho vysokou enzymatickou hodnotou

Cytochromoxidáza je naopak enzym dýchacího ústrojí. Ovlivňuje nejenom přenos kyslíku v těle, ale urychluje také oxidaci a redukci. Oxidáza pomáhá při dalších oxidačních procesech, například oxidaci nebo zpracování mastných kyselin. Transhydrogenáza má pozitivní efekt na srdeční soustavu a peroxidáza mění v našem těle nebezpečný peroxid vodíku na vodu a kyslík. Díky tomuto působení zabraňuje vzniku volných radikálů. Poslední výzkumy taktéž ukázaly pozitivní účinek peroxidázy na kvalitu spermií.

Mladý ječmen ve skleniciNeuvěřitelně vysoké množství živých enzymů v mladém ječmeni je dáno nejenom výjimečností této potraviny, ale i šetrným zpracováním. To ostatně souvisí s už několikrát jmenovanou citlivostí enzymů na teplo. Mladý ječmen se zpracovává tak, že lístky se nejprve pokosí, omyjí a poté vylisují. Dvouminutové vysušení ve vakuových sušičkách při teplotě 31 °C představuje postup, při němž si ječmen uchovává svou enzymatickou hodnotu. Poté vznikne suchý zelený prášek, který se vakuově balí. Mladý ječmen je tak enzymaticky aktivní i dlouho po samotné slizni.

Dalo by se říci, že enzymy představují dělníky, bez jejichž pomoci by nikdo nepostavil dokonalý organismus, s názvem lidské tělo.

Proč tedy zbytečně riskovat, že se naše tělo zhroutí, jak domeček z karet? Využijme zelené potraviny k tomu, abychom pevně vyztužili náš organismus!

Petr Hornišer

Další zajímavé články najdete v části Zajímavosti o zelených potravinách.

Koupit produkty v E-shopu.

Ječmen Aktif (Fresh) Chlorella Aktif (Fresh) Chlorella Ginkgo Aktif (Fresh) Spirulina Aktif (Fresh)
Ječmen Aktif (Fresh)
Mladý ječmen
Chlorella Aktif (Fresh)
Chlorella pyrenoidosa
Chlorella Ginkgo Aktif (Fresh)
Chlorella pyrenoidosa
Spirulina Aktif (Fresh)
Spirulina platensis
Ječmen Green ways Chlorella Green Ways
Ječmen Green Ways
Mladý ječmen
Chlorella Green Ways
Chlorella pyrenoidosa
KOMPLETNÍ NABÍDKA - Zelené potraviny, knihy o zelených potravinách, CD, DVD a doplňkové zboží

 

Affiliate

TOPlist