Užíváním této webowé stránky souhlasíte s používáním cookies, které jsou potřebné pro fungování webových stránek, analytické a remarketingové účely. více informací

+420 608 841 888
EN     DE     FR     IT        1 € = 25,00 Kč

KONTAKTY

Zelený obchod, s.r.o. Lipská 2444/4Brno - Žabovřesky 616 00 tel: +420 608 841 888
info@zelenyobchod.cz

NOVINKY

Interferony jsou našimi ochránci před útokem virů10.6.2020 Je fascinující, že ty nejmenší organismy na naší planetě mají největší sílu a ...Pět tipů na posílení imunity našeho těla13.5.2020 Sousloví "posilování imunity" se v poslední době stalo reklamní a marketingovou záležitostí. Přesto ...Chlorella a mladý ječmen. Bojovníci, kteří chrání naše tělo22.3.2020 Po dlouhém a náročném "zimním" období jsme často malátní, slabí, skleslí. Nezřídka kdy jsme náchylnější k nejrůznějším nemocem, nachlazením, virům a zánětům.

Co získáte?

Kompletní servis Ke každé objednávce zelených potravin získáte nezbytné informace k jedení ZP.
Poštovné zdarma Můžete získat doručení v ČR a na Slovensko ZDARMA - Stačí si objednat za více než 1699,- Kč / 68 €

Šejkr + lžička K první objednávce Ječmene (ať už Aktif nebo Green Ways) získáte jeden šejkr s přídavnou nádobkou v hodnotě 75,- Kč a také praktickou plastovou lžičku.
šejkr na mladý ječmen a lžička na mladý ječmen

Magnetka na lednici Pokud budete mít v objednávce výrobek zn. Aktif, dostanete k objednávce jednou jednu magnetku ZDARMA. Najdete ji přibalenou v balíčku v obálce s fakturou. To už pak si nezapomenete dát zelené potraviny!
magnetka - Už jste si dnes dali zelené potraviny?
Potvrzení objednávky Každá objednávka potvrzena emailem nebo telefonicky nebo SMS.
Sledování objednávky Po odeslání objednávky obdržíte mailem či SMS číslo balíku pro jeho jednodušší sledování.
Otázky & Odpovědi Na Vaše otázky, které se objeví, dostanete odpověď.
Certifikovaný e-shop Jsme certifikováni jako přátelský e-shop České pošty.
Certifikovaný e-shop - Přátelský e-shop České pošty

Platba platební kartou a on-line bankovními převody Možnost zaplatit ihned platební kartou VISA, MasterCard, Diners nebo online bankovními převody.
Platby The Pay

Za kupóny a šeky Nakupte si zelené potraviny za kupony a šeky od společnosti Edenred, SODEXO a UP!
edenred
ticket restaurant edenred ticket compliments dárkový edenred
ticket benefits edenred ticket service edenred
sodexo
gastro pass sodexo dárkový pass sodexo
flexi pass sodexo vital pass sodexo
bonus pass sodexo
Up
Cheque Dejeuner stravenky
Cheque Dejeuner dárkový šek

PRAVIDLA FACEBOOKOVÉ SOUTĚŽEI.    Obecná ustanovení

1.    Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost Zelený obchod, s.r.o., se sídlem Gallašova 47/4, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 29269601 (dále jen „Zelený obchod“).
2.    Soutěží se rozumí soutěž příznivců Zeleného obchodu založená na jejich interakci v prostředí sociální sítě facebook.
3.    Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
4.    Soutěž není žádným způsobem pořádána, sponzorována, podporována, vyhodnocována ani jinak spravována sociální sítí facebook, ani jejím provozovatelem Facebook Inc. Provozovateli sociální sítě facebook nevznikají ve spojení se soutěží žádná práva ani povinnosti, ani vůči jejím účastníkům.
5.    Soutěž probíhá na území České republiky na sociální síti facebook od 27.11. 2019, od okamžiku zveřejnění soutěže na sociální síti facebook, do 30.11.2019 do 23:59 hodin.

II.    Soutěžící

1.    Účastníkem soutěže může být člověk ve věku od 18 let s doručovací adresou na území České republiky, který je registrován na sociální síti facebook, má po celou dobu soutěže aktivní účet na této sociální síti, seznámil se s těmito zveřejněnými pravidly soutěže a zcela je splní.
2.    Soutěžící jsou zároveň povinni dodržovat veškerá pravidla používání sociální sítě facebook uvedená pod odkazem https://www.facebook.com/legal/terms/update.
3.    Soutěžící se soutěže zúčastní současným splněním těchto podmínek:
a.    reakce na zveřejnění soutěže na sociální síti facebook v podobě tzv. palce nahoru (like) a
b.    příspěvek do komentáře specifikovaný v daném zveřejnění soutěže (dále jen „soutěžní příspěvek“).
4.    Uveřejněním soutěžního příspěvku na sociální síti facebook uděluje soutěžící Zelenému obchodu souhlas k zařazení soutěžního příspěvku do soutěže a ke zveřejnění soutěžního příspěvku na sociální síti facebook, respektive na facebookových stránkách Zeleného obchodu, a na webových stránkách Zeleného obchodu.

III.    Výherci, výhry a způsob určení výherců

1.    Ze soutěžících budou na základě vyhodnocení soutěžních příspěvků (nejhezčí dle Zeleného obchodu) určeni výherci v počtu specifikovaném v zveřejnění soutěže na sociální síti facebook.
2.    Výherci budou Zeleným obchodem informováni označením v příspěvku Zeleného obchodu na sociální síti facebook (dále jen „vyhlášení výsledků“) a prostřednictvím facebookové direct message (soukromé zprávy) nejpozději do dvou dnů po dni ukončení soutěže. K tomuto způsobu informování dávají svojí účastí v soutěži soutěžící Zelenému obchodu souhlas.
3.    Prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti facebook bude mezi výhercem a Zeleným obchodem domluven způsob předání výhry, respektive doručovací adresa.
4.    V případě, že se Zelenému obchodu nepodaří výherce zkontaktovat a domluvit se s ním na způsobu předání výhry do dvou dnů ode dne vyhlášení výsledků, nárok výherce na výhru zanikne.
5.    Výherci získají od Zeleného obchodu výhru specifikovanou ve zveřejnění soutěže na sociální síti facebook.
6.    Výhra v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10000 Kč je osvobozena od daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů.
7.    Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výherce nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoli jiná plnění ze strany Zeleného obchodu.
8.    Výhry v podobě dárkových šeků je možné uplatnit pouze na nákup zelených potravin na stránce www.zelenyobchod.cz. Nelze je proměnit za hotovost.


IV.    Závěrečná ustanovení

1.    Zelený obchod má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.
2.    Zelený obchod si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění na webové stránce Zeleného obchodu.
3.    Zelený obchod je oprávněn vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který poruší tato pravidla a další podmínky specifikované ve zveřejnění soutěže na sociální síti facebook, obecně závazné právní předpisy a pravidla používání sociální sítě facebook nebo u něhož bude mít Zelený obchod důvodné podezření na porušení předmětných pravidel, podmínek a předpisů.
4.    Soutěžící uděluje svojí účastí v soutěži Zelenému obchodu podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží, a to na dobu trvání soutěže a dále na období 6 měsíců po datu vyhlášení výsledků s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů je Zelený obchod. Tento souhlas může soutěžící kdykoli odvolat písemnou formou ne e-mailové adrese info@zelenyobchod.cz či na poštovní adrese sídla Zeleného obchodu. Odvolání souhlasu je účinné do 1 týdne od jeho doručení Zelenému obchodu. Zelený obchod je oprávněn zpracovávat osobní údaje na základě registrace u Úřadu na ochranu osobních údajů.
5.    Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se k jejich dodržování.
6.    Tato pravidla se zveřejňuji na webové stránce Zeleného obchodu s účinností od zahájení soutěže.